Wie kan er lid worden ?

De kring richt zich tot:

  • Officieren in actieve dienst en gesproten uit het TTr/CIS-wapen of uit de vakrichting CT.
  • Gepensioneerde of gewezen Officieren gesproten uit het TTr/CIS-wapen of uit de vakrichting CT.
  • Burgerpersoneel Niveau A van Defensie dat ten gunste van de CIS-gemeenschap werkt of gewerkt heeft.

Hoe lid worden ?

U kunt lid worden door het verschuldigd bedrag te storten op rekeningnummer IBAN:

BE02 9795 7756 0940 CB - BR : 979-5775609-40.

Voor het jaar 2022 werd het lidgeld vastgesteld als volgt:

 

 

Bijdrage 2022

Ereleden 

  • De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van ereleden

  • Bent u vandaag erelid, dan behoudt u uw erelidmaatschap

 

Vrije gift

Effectieve leden 

  • Dit zijn de Offr in actieve dienst gesproten uit het TTr-wapen, de CIS of uit de vakrichting CT en personeel Niveau A van Defensie dat ten gunste van de CIS-gemeenschap werkt.

Opperofficier

Secretaris-generaal

Directeur-generaal

Administrateur-generaal

Adviseur-generaal

12 €

 

Hoofdofficier

Adviseur

10 €

 

Lager Officier

Attaché

7 €

 

In opleiding

Gratis

Geassocieerde leden 

  • Dit zijn de gepensioneerde of gewezen Offr gesproten uit het TTr-wapen ,de CIS en de vakrichting CT en het personeel Niveau A van Defensie dat ten gunste van de CIS-gemeenschap gewerkt heeft

Opperofficier

Secretaris-generaal

Directeur-generaal

Administrateur-generaal

Adviseur-generaal

12 €

 

Hoofdofficier

Adviseur

10 €

 

Lager Officier

Attaché

7 €